Salam Ruhui Rahayu

Universitas Al- Ahqof "Yaman"

Universitas Al- Ahqof
Hadromaut - Yaman

Al– Mukalla – Hadromaut – Yaman – Code Post 50341 
Tlep : 00967-05 –360301 - Faks :00967 - 05 – 360303 - www.ahgaff.edu


I.  Negara Yaman

Yaman adalah sebuah Negara Republik yang berada di timur tengah berdekatan dengan Saudi Arabia dan Oman dengan berpenduduk kurang lebih 23 miliar orang. Didalam sejarah islam kita ketahui bahwa Yaman adalah asal muasalah Abrahah yang menyerang Mekkah dan ingin menghancurkan Ka’bah.
Perlu diketahui, bahwa Yaman sebelum menjadi Negara Republik terbagi menjadi dua bagian yaitu :
1.   Bagian Utara Yaman
Bagian ini dikuasai oleh Ottoman Empire yaitu Khilafah Ustmaniyah dan lepas dari kekuasaannya pada tahun    1918 M.
2.   Bagian Selatan Yaman
Bagian ini dikuasai oleh Inggris dan lepas dari kekuasaannya pada tahun 1967 M.
Yaman dipimpin oleh seorang Presiden sebagai kepala Negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan.
Penduduk Yaman adalah 99 % ber agama Islam dengan berpaham 55% Sunni Syafi’ie dan 42% Syiah Zaydi
Yaman mempunyai 21 propensi dengan Sana’a sebagai ibukotanya.

a. Hadromaut
            Hadromaut adalah salah satu propensi terbesar di Yaman .
Kata “ Hadromaut “ mempunyai makna            “ kematian telah datang “ , yang mana nama itu diambil setelah kematian Amar Bin Qohton didalam sebuah peperangan.
Penduduk Hadromaut biasa dikenal dengan nama “ Hadromy “

b. Al- Mukalla
Al- Mukalla adalah ibukota dari Hadromaut dan merupakan salah satu kota terbesar yang berada di Yaman dan berdekatan dengan selat Hindia .
Secara history, Al- Mukalla pernah menjadi ibu kota dari Negara Quaty Hadromaut yang mana ketika itu Hadromaut menjadi bagian dari Yaman Selatan.

c. Tarim  
Tarim adalah sebuah kota yang terletak di Hadromaut dan terkenal dengan budaya keagamaan dan akademisnya, yang mana selain itu juga kota yang mencetak  para ulama handal, diantaranya adalah Imam Al-Haddad.
Tarim juga terkenal dengan tempat yang banyak institusi pendidikannya, seperti Dar Al-musthofa, Dar Alzahro ( salah satu cabang Dar All-musthofa khusus putri ) dan Robat Tarim
Diantara para ulama yang terkenal dari Tarim adalah :
a.   Shaykh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafeez ( Dekan Dar Al-musthofa )
b.   Shaykh Al-Habib Ali Mashhour bin Muhammad bin Salim bin Hafeez: ( Imam Masjid Tarim )
c.   Shaykh Amjad Rasheed ( salah satu ulama dari Tarim )
d.   Habib 'Ali Zain Al Abideen al-Jifri ( Pemimpin Ulama Tarim )
Perlu diperhatikan bahwa Kuliah dan asrama Al ahqof untuk putra berada di Tarim .


II.                Sekilas Tentang Universitas  
Universitas Al Ahqoff secara resmi di buka pada tahun 1995 dengan “ Keputusan Menteri “  tertanggal  8 Februari 1994 M dan berlokasi di Tarim – Hadromaut – Yaman dengan visi dan misi “ Penyebaran ajaran Islam dan keilmuannya “.

Adapun struktural Universias Al Ahqoff adalah :
Majlis Umana’
( adalah majlis kehormatan yang terdiri dari beberapa orang – majlis ini adalah majlis tertinggi di Universitas ) .
Majlis Jami’ah / Universitas.
( adalah majlis tanfidzi jami’ah )
Rektor Universitas .
( adalah pemegang amanat tertinggi didalam jalannya jami’ah )
Pimpinan Umum Universitas
( adalah penanggung jawab didalam administrasi, finansial dan lain sebagainya )
Register Umum Universitas
( adalah penanggung jawab didalam registrasi mahasiswa dan mahasiswi serta bertugas didalam pemberian informasi tentang “ Nidzom Dirosi “ .
Dekan Kuliah
( adalah pimpinan fakultas / kuliah )


III.             Sekilas Tentang Kuliah
Universitas Al Ahqoff mempunyai beberapa Kuliah diantaranya adakal Kuliah Syariah, Kuliah Kedokteran , Kuliah Perdagangan dan Administrasi dan lain sebagainya. Akan tetapi  Wafidien (atau yang disebut dengan pelajar dari luar negeri ) hanya bisa memilih Kuliah Syari’ah Wal Qonun, karena tujuan mereka belajar ilmu agama bukan ilmu umum, meskipun tidak menutup kemungkinan mereka bisa memilih kuliah yang lainnya .
Kuliah syari’ah berada di Tarim dengan menekankan mata kuliahnya kepada Takhassus Syari’ah dan Ilmunya, Ilmu Alqur’an dan Ilmunya, As-sunnah Nabawiyah, Ilmu Bahasa Arab, serta Ilmu Hukum dan Ekonomi yang di-Muqorinkan dengan Fiqh .

Sekilas Tentang Manhaj Kuliah Syari’ah
السنة الأولى
الفصل الثاني
الفصل الأول
الساعات
المادة
الساعات
المادة
عملي
نظري
عملي
نظري

3

3
 4
6
4
6
1
3

4

2
2
3

6

2
3

3

1
حفظ القرآن
24
المجموع

21
المجموع

السنة الثانية
 الفصل الثاني
الفصل الأول
الساعات
المادة
الساعات
المادة
عملي
نظري
عملي
نظري

4

6
1
4

3
1
4

4

3
2
4
1
4
2
4
4
6
2
3

2
أصول البحث

3

1
حفظ القرآن

1
حفظ القرآن

28
المجموع

28
المجموع
السنة الثالثة
الفصل الثاني
الفصل الأول
الساعات
المادة
الساعات
المادة
عملي
نظري
عملي
نظري

6

6

4

4

4
1
4

4

4
2
3

3
القانون المدني-التزامات

1
حفظ القرآن

4
1
حفظ القرآن

22
المجموع

26
المجموع
السنة الرابعة
الفصل الثاني
الفصل الأول
الساعات
المادة
الساعات
المادة
عملي
نظري
عملي
نظري

4
أصول الفقه 7
2
3

4
1
4

3
دراسات لغوية

4
أصول الفقه 6

2

3

3
عقيدة وفكر معاصر

3

4
بحث

3
3
دراسات نحويه

20
المجموع

23
المجموع

IV.                          Pendaftaran
Pendaftaran / Muqobolah ( Penerimaan ) Univ Al Ahqoff khusus di Indonesia berada di beberapa tempat , sepertinya PP. Darul Lunghoh Bangil , akan tetapi bisa juga berubah setiap tahun tergantung keputusan dari pihak Universitas.
Sebagai yang kami ketahui , bahwa jumlah penerimaan mahasiswa baru Univ Al Ahqoff setiap tahun kian  bertambah banyak , mungkin ini disebabkan oleh peminatnya yang juga bertambah.V.                             Biaya Akomodasi & Kehidupan
Biaya tersebut mungkin bisa kami bagi menjadi tiga bagian :
 1. Biaya Awal
Yang dimaksd dengan biaya awal adalah biaya pemberangkatan, untuk biaya awal yang kami ketahui dari teman yang mana dia adalah alumni Univ Al Ahqoff yaitu :
  1. 800 USD         ( biaya tiket, visa dll ) 
  2. 500 USD         ( simpanan biaya tiket pulang kalau Mafsul ) 
 1. Biaya Kuliah
Biaya kuliah sesungguhnya tidak ada, karena pihak universitas tidak memungut biaya administrasi, hanya saja mahasiswa diwajibkan untuk membeli “ Diktat Kuliah “ dengan biaya sendiri .
Sedangkan biaya untuk pembelian Diktat Kuliah pertahun yaitu sekitar USD 100.
 1. Biaya Kehidupan
Untuk biaya kehidupan tidak terlalu berat, karena pihak universitas menyediakan Asrama dan makan tiap hari , Akan tetapi untuk kebutuhan lainnya seperti transportasi, kebutuhan mandi dan cucian , serta lainnya ditanggung oleh mahasiswa itu sendiri.
Oleh karena itu, besar dan sedikitnya biaya kehidupan tersebut tergantung dari mahasiswanya.

Catatan – Catatan Penting
Dibawah ini adalah beberapa catatan penting yang perlu diketahui oleh “ Calon Mahasiswa Univ Al Ahqoff “ :
 1. Shahadah Univ Al Ahqoff sudah Mu’adalah (ter akreditasi / diakui ) oleh Indonesia dan negara lainnya .
 2. Perlu diketahui bahwa “ Tarim “ meskipun dikatakan           Kota “ akan tetapi masih bersuasana pedesaan dengan Kultur keislamannya yang kuat . dan masa perjalanan dari Sana’a ( Ibukota Yaman ) dengan Tarim ditempuh sekitar 8 jam , jadinya jauh dari Ibu kota .
 3. Di Tarim, banyak sekali ditemui Halaqoh dan pengajian , sehingga memungkin mahasiswa untuk menimba ilmu dan memperluas pengetahuannya.
 4. Cuaca di Yaman sangat buruk , kalau musim dingin sangat dingin sekali , dan dimusim Panas sangat Panas sekali, jadinya disarankan kepada mahasiswa untuk menjaga kesehatannya .

 1. Seluruh Mahasiswa diwajibkan untuk menghafal Alqur’an sebanyak 10 Juz selama 5 tahun ( yaitu permulaan masa kuliah sampai selesainya ), karena pertahun diwajibkan 2 setengah juz .
 2. Pihak Universitas mewajibkan kepada seluruh mahasiswa untuk mengikuti “ Mata Kuliah “ / wajib kuliah , kalau tidak kuliah bisa di keluarkan / dipulang .
 3. Tidak boleh merokok , kalau ketahuan merokok, maka akan dikeluarkan dari “ Asrama “ .
 4. Kalau seumpamanya mahasiswa Rosib (gagal ) dengan 1 Maddah , maka dia dikenai denda sebanyak USD 50 , kalau 2 maddah berarti dia dikenai denda sebanyak USD 100 . dan paling banyak mata kuliah yang gagal adalah 3 maddah, karena kalau lebih 3 maddah, maka dia wajib untuk mengulang tingkatannya.
 5. Dan  perlu diketahui bahwa pihak universitas memberikan keringan untuk maddah yang gagal tersebut dengan diadakannya “ Daur Tsani “ ( ujian ulangan ) .
 6. Apabila Mahasiswa itu mengulang tingkatannya berturut turut selama 2 tahun maka dia di “ Mafsulkan “ dari kuliah dan di pulangkan kenegeranya.
 7. Dan yang paling penting untuk diketahui bahwa Universitas mengkedepankan “ Hafalan Yang kuat “ , oleh sebab itu mungkin banyak mahasiswa yang tidak kuat untuk melanjutkan kuliahnya.
 8. ketika calon mahasiswa mengikuti test penerimaan di Indonesia , mungkin nanti akan di terangkan mengenai Administrasi dan seluruh perihal yang berkaitan  dengan Universitas Al ahqoff .

powered by Blogger | WordPress by Newwpthemes | Converted by BloggerTheme